logo fireton
Bezpečný a pohodlný domov nejen naoko

Search

Oznámení

CAMIBOX - bezpečnost přenášená vzduchem

CAMIBOX je profesionální stavebnicový systém bezdrátového přenosu dat IP technologií v bezlicenčním pásmu určený pro venkovní použití. Systém CAMIBOX byl vyvinut speciálně pro přenos obrazových dat z IP CCTV kamer. Toto použití ovšem není pro tento systém limitující, protože prostřednictvím systému CAMIBOX je možné přenášet data z libovolných IP zařízení s vysokou spolehlivostí.
Camibox

CAMIBOX není jen obyčejná „wifina“

Na rozdíl od většiny wi-fi sítí byl CAMIBOX navržen jako bezpečnostní přenosový systém. Protokol bezdrátového přenosu je proprietární a současně je přenos chráněn silnou šifrou díky čemuž je téměř nemožný neoprávněný přístup do sítě za účelem zneužití přenášených dat.

Datová kapacita sítě CAMIBOX je nadstandardní

Do záznamového zařízení mohou být běžně přenášeny reálné datové toky 30-60 Mbps, což poskytuje prostor pro přenos nejkvalitnějšího plynulého obrazu z několika kamer, nebo obrazy ve standardní kvalitě z většího množství kamer. V řešeních s nasazením CAMIBOX-M4 a vyšší je možné do záznamového zařízení trvale přepravovat více jak 120 Mbps, což pokrývá požadavky i rozsáhlých instalací s desítkami kamer.

CAMIBOX je určen do venkovního prostředí

jednotky jsou proto zcela odolné vůči evropským povětrnostním podmínkám a teplotám a nevyžadují žádné přídavné kryty či vyhřívání. Napájení jednotek je prováděno prostřednictvím tzv. Power Over Ethernet a to z rozvodné sítě, akumulátorů nebo solárních panelů.

Instalace nevyžaduje znalosti z oblasti přenosů dat v LAN sítích

CAMIBOX proto mohou bez jakýchkoliv příprav začít používat i ty firmy, které doposud instalují kamerové bezpečnostní systémy založené na analogových přenosech. Celá přenosová síť je již v návrhu, ale i při instalaci jednoduchou skládačkou, která obsahuje tři základní stavební prvky:

  • Řídící jednotku "M" umístěnou na budovu se záznamovým zařízením
  • Libovolný počet klientských jednotky "C" do kterých se připojují kamery
  • Pokud někde není přímý dohled, tak jednotky "S", sloužící jako retranslační nebo slučovací body sítě. K jednotkám „S“ je navíc rovněž možné připojit kamery.

Detailní popis všech prvků je obsažen v jednotlivých produktových listech.

Celý systém je dodáván na základě stručného zadání zcela nakonfigurovaný

Spolu se systémem je dodán plán instalace systému, který přesně popisuje jeho topologii, umístění jednotek včetně výrobních čísel apod. Podle přiloženého plánu pak stačí jeho části pouze upevnit na místo a připojit IP kamery. Zaměření jednotlivých bezdrátových spojů při oživování usnadňuje akustická signalizace kvality signálu.
Výsledná infrastruktura umožňuje přenést libovolná IP data. Tedy kromě obrazu z kamer je možné sítí přenášet obousměrný zvuk, řídící příkazy pro Speed-Dome kamery či stavové veličiny z čidel, atd. Jediné podmínky pro správné navržení zakázky s IP kamerami jsou podpora zvoleného typu kamery použitým záznamovým zařízením a dostatečná propustnost sítě v závislosti na počtu kamer při požadované kvalitě obrazu.

Servis a inovace

Firmware všech jednotek dodaných systémů CAMIBOX je výrobcem důsledně zálohován. V případě závady je tím pádem možné vyrobit naprosto identický „klon“ vadné jednotky a zajistit tak bez jakýchkoli prodlev rychlou výměnu. Důležité pro tento způsob oprav je komunikovat se svým dodavatelem s použitím unikátního čísla dané zakázky. Potom stačí číslo vadné jednotky v topologii systému.
Výrobce neustále usilovně pracuje na vylepšení systému. Velkým bonusem je i zohlednění zákaznických připomínek či přání. Výsledkem je trvalé zlepšování parametrů systému a přidávání nových funkcí, které vedou k trvalému zlepšování funkčnosti a komfortu při instalaci, údržbě a užívání.
 

Camibox

 

 

Additional information