logo fireton
Bezpečný a pohodlný domov nejen naoko

Search

Oznámení

Naše společnost spolu s vybranými partnery vám zajistí přípravu, výstavbu a dodávku kompletní realizace jednotlivých technologií non ICT infrastruktury vašeho nového datového centra. Výstavbu datového centra realizujeme tzv. "na klíč" včetně testování a předání do provozu. 

 

Při modernizaci datového centra zajistíme dílčí dodávky technologií, jejich výměnu a modernizaci. Opět kompletně včetně testování a předání do provozu. Po předání zajišťujeme servis dodaných technologií a systémů.

 

Datová centra

Aktuálně je trh ve světě datových center rozdělen na základní typy podle uživatelů - Enterprise, Multi-tenant a Cloud. Dále se dělí na off-premise (lokální) a on-premise (pronajatá). V následujících letech bude s nástupem nových technologií jako je IoT (internet věcí), umělá inteligence, BI, apod, přecházet na nový typ EDGE DC. Predikce rozvoje a růstu datových center předpokládá růst zejména v oblasti služeb a pronájmu tzv. on-premise DC, Multi-tenant o 8% a Cloud DC až o 17,7% ročně. Enterprise DC budou růst proti tomu jen o 2% ročně.

Existuje několik mezinárodních standardů pro návrh a provoz DC. Tyto normy popisují požadavky na výstabu a provoz datových center ve světě. Jsou to:

 • TIA 948 (definuje čtyři úrovně kvality T1 až T4)
 • ANSI/BISCI 2014 - 002 (definuje pět tříd kvality CLASS F0 až CLASS F4)
 • Up Time Institute (TIER I až TIER IV)
 • ČSN EN 50600-1 a %CSN EN 50600-2-1 až 6
 • GREEN GRID sdružení

 

Nabídka služeb a servisu

Konzultace

V rámci přípravy a návrhu technického řešení vám nabízíme konzultační služby certifikovaným designerem datových center. Součástí služby je:

 • zhodnocení stávající situace,
 • průzkum požadavků a možností v dané lokalitě,
 • upřesnění zadání pro návrh datového centra, 
 • 3D vizualizace,
 • CFD model využívající virtuální realitu pro zpracování proudění budoucího nebo i stávajícího chladícího systému v datovém centru,
 • popis návrhu řešení,
 • odhad - kalkulace CAPEX a OPEX nákladů na výstavbu DC

 

Technická podpora

Nabízíme poradenství v oblasti požadavků norem pro DC, napájení DC, chlazení DC a fyzické a provozní bezpečnosti DC

Záruční

Zajišťujeme pro dodané systémy non ICT infrastruktury DC servis v průběhu roku po dobu záruky

Pozáruční

Po ukončení záruky zabezpečujeme po dohodě i pozáruční servis.

 

Trendy

Aktuální moderní datová centra jsou navrhovaná a budována modulárně podle aktuálních obchodních požadavků na kapacitu, kvalitu a rozvoj DC. A s maximálním důrazem na efektivitu provozu.

 

V ČR se nabízí využité řešení pro malá datová centra tzv. MICRO DC a využití velmi efektivního chlazení - přímého volného chlazení pro serverovny a datová centra, kombinovaného chlazení přesné klimatizace DX (prímý výpar) využívajícího současně volné přímé chlazení. Pro napájení DC se stále více uplatňuje kombinace modulárních zdrojů a alternativních solárních, případně jiných obnovitelných zdrojů energie. Současně se hledají možnosti rekuperace - druhotného využívání tepelného odpadu vznikajícího při provozu datových center v navazující infrastruktuře sousedních budov a městské infrastruktury.

 

Reference

Realizované projekty datových center a serveroven:

 

Veletrhy Brno, JSP, KOITO, AOPK/nature, Arcelor Mittal, Continental, Siemens

 

Certifikovaný partner - CNET training CDCDP (2010 a 2011), ATD-course (2018)